Zarządzanie projektami

Pierwszy kontakt zawsze zaczyna się od omówienia kluczowych kwestii przez nasz zespół ds. opracowywania produktów i zespół Klienta. Potem następuje faza oceny projektu, podczas której wyniki rozmów są wykorzystane do przygotowania propozycji i wyceny projektu wraz z proponowanymi ramami umownymi.

Po rozpoczęciu projektu Galenica tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów do realizacji projektu. Do każdego projektu przydzielony jest kierownik, który odpowiada za poszczególne działania w projekcie i jest w te działania bezpośrednio zaangażowany. Ścisła współpraca z kierownikiem projektu jest możliwa dzięki ciągłej dostępności bezpośredniej komunikacji. Aby umożliwić aktualizację i proaktywne monitorowanie projektu, organizowane są regularne spotkania. Wyznaczamy pewne, ale realistyczne cele i terminy, a potem je realizujemy.