Badanie jakości

Badanie jakości substancji czynnych, substancji pomocniczych oraz produktów końcowych. Nasze laboratoria analityczne zajmujące się badaniem jakości zapewniają zgodność z aktualnymi specyfikacjami, począwszy od surowców aż po produkt końcowy. Wykorzystujemy szereg technik analitycznych: od prostych badań właściwości fizycznych po zaawansowane techniki chromatograficzne. Galenica wdrożyła systemy kontroli jakości, które wymagają ścisłego przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Metody wykorzystywane przez firmę Galenica do usług kontroli jakości to:

 • metody klienta
 • metody opracowane i zwalidowane przez firmę Galenica
 • metody Farmakopei Europejskiej
 • metody Farmakopei USA

Instrumenty i sprzęt analityczny odpowiadający potrzebom kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym:

 

 • HPLC
 • LC/MS/MS
 • GC
 • reometr
 • wiskozymetr
 • UV-VIS
 • titratory
 • polarymetr
 • system analizy wielkości cząsteczek metodą dyfrakcji laserowej
 • badanie rozpuszczania
 • badanie rozpadu
 • badanie kruchości
 • badanie twardości
 • refraktometr
 • badanie przewodności