Galenica launches Ovixan® in Poland!
Galenica wprowadziła Ovixan® w Polsce!

In January 2017 our new Polish Sales Team took on the exciting challenge to launch Ovixan 1mg/g cream and cutaneous solution in Poland.

W styczniu 2017 roku nasz nowy zespół sprzedażowy podjął się wyzwania jakim jest wprowadzenie kremu i roztworu Ovixan na rynek polski.

Pawel Krogulec is our local team leader and Manager in Poland, please find contact details below:

Paweł Krogulec jest naszym lokalnym liderem zespołu oraz managerem w Polsce, dane kontaktowe poniżej:


Galenica Poland Sp. z o.o.
ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, Poland
Mobile: +48 510 11 56 74
email: Pawel.Krogulec@galenica.eu